Pieniądze

Wybór właściwej formy rozliczeń podatkowych

Wybrana forma rozliczeń podatkowych w znaczący sposób decyduje o wysokości zobowiązań, jakie trzeba płacić do urzędu skarbowego. Istnieje kilka kluczowych decyzji w tym zakresie, które pozwalają zoptymalizować działalność w tym zakresie. Warto więc już przed założeniem działalności rozpoznać bliżej temat i dokonać właściwego wyboru. Co zatem warto wiedzieć na początku?

W chwili zakładania firmy warto się zastanowić nie tylko nad kwestiami dotyczącymi oferowanego produktu lub usługi, choć to właśnie jest najważniejsze. W czasie zgłaszania nowej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trzeba także przemyśleć kwestie księgowe. Co wybrać, jaka forma rachunkowości będzie najlepsza, który rodzaj rejestracji zdarzeń gospodarczych będzie lepiej sprawdzał się w danym przedsiębiorstwie, jak najlepiej rozliczać podatki? Warto nieco bliżej przyjrzeć się temu problemowi.

Forma rozliczeń podatkowych

Podejmując jednoosobową działalność gospodarczą mamy możliwość zdecydowania w jakiej formie będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Chociaż istnieją w tym zakresie pewne odstępstwa, to zasadniczo mamy możliwość wybrania jednej z trzech możliwości:

Karta podatkowa

Ten rodzaj ewidencji podatkowej jest przeznaczony dla grupy ściśle określonej ustawą. Polega na wpłacaniu do urzędu skarbowego z góry ustalonych zaliczek, które zależą od ilości zatrudnianych pracowników, jak też od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona będzie działalność. Rozpoczynając prowadzenie firmy należy do urzędu złożyć PIT-16. Deklaracja roczna o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne składana jest na wniosku PIT-16A, w terminie do 31 stycznia po roku podatkowym.

Ryczałt

Tego rodzaju forma rozliczeń podatkowych związana jest z płaceniem zobowiązań jako procentu od przychodu i nie ma możliwości odliczenia kosztów. Stawki ryczałtu są zróżnicowane i wynoszą 20%, 17%, 12, 5%, 10%, 8%, 5%, 3% i 2%. Zależą one przede wszystkim od rodzaju wykonywanej działalności. W przypadku tej formy możliwe jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz jak w przypadku karty, składek zdrowotnych, które pomniejszają już wyliczony podatek. Dokładnie chodzi o część do odliczenia, czyli 7,75%. Zeznania roczne składa się na deklaracji PIT-28 do dnia 31 stycznia po roku rozliczeniowym.

Zasady ogólne

W przypadku małych podatników jest możliwość prowadzenia rachunkowości jako podatkowa księga przychodów i rozchodów. Zasady ogólne to również księgowość kontowa, zwana inaczej pełną księgowością. Ta forma przewiduje możliwość wyboru rozliczenia według skali podatkowej lub liniowo. Skala to 18% lub 32%, zależne od wysokości dochodów, a podatek liniowy zobowiązuje do płatności w wysokości 19%. W przypadku wyboru zasad ogólnych, możliwe jest odliczanie wydatków, więc podatek jest liczony od wypracowanego dochodu, inaczej niż w przypadku ryczałtu. Odliczane są również składki społeczne oraz składka zdrowotna, tak jak przypadku ryczałtu. Dochody są wtedy rozliczane na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Deklaracje należy złożyć w urzędzie najpóźniej do 30 kwietnia po roku podatkowym.

O czym warto pamiętać?

Każdą formę rozliczeń podatkowych można odnieść dla własnej działalności, z wyjątkiem karty, gdzie działalności są ściśle określone. Możemy wybrać dla nas najlepszą, przeliczyć podane stawki z danymi czy przewidywanymi przychodami czy dochodami. Biznesplan może zawierać różne formy i sposoby rozliczeń. Wybór jednak następuje już w chwili zgłoszenia na wniosku CEIDG-1, dlatego należy podjąć właściwą decyzję przed wpisem. W przypadku gdy zakładający działalność nie ma w tym doświadczenia, może udać się do biura rachunkowego, w celu zyskania pomocy w wyborze najlepszego rozwiązania. Warto jednak przed rozpoczęciem działalności zorientować się w różnych formach działalności, tak by posiadać choć minimalną wiedzę na ich temat.

Pokarz więcej

Redakcja

Redakcja serwisu drakka.pl to zespół kilku pełnych pasji i zaangażowania osób, które pragną tworzyć i redagować pomocne dla wielu artykuły poradnikowe. Dostępne w portalu treści mają charakter inspiracyjny i pomocniczy, pozwalający lepiej rozwiązywać problemy dnia codziennego. Odpowiadają one potrzebom i zainteresowaniom szerokiej grupy czytelników, niezależnie od wieku i płci.

Artykuły powiązane

Back to top button