Pieniądze

Kasa fiskalna – Co warto wiedzieć

Kasa fiskalna to rodzaj urządzenia rejestrującego transakcje detaliczne, którego posiadanie jest wymagane u większości przedsiębiorców. Umożliwia ono drukowanie paragonów, stanowiących dowód zakupu oraz podstawę do późniejszych roszczeń gwarancyjnych. Przede wszystkim jednak ma za zadanie kontrolę sprzedaży przez uprawnione do tego jednostki aparatu skarbowego.

Coraz więcej przedsiębiorców zmuszonych jest do korzystania z kas fiskalnych. Sukcesywnie wydłuża się bowiem lista transakcji, które należy bezwzględnie ewidencjonować na tym właśnie urządzeniu. Tym samym, maleje ilość zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży, która realizowana jest na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Dzieje się to stopniowo, ale sukcesywnie. Kiedy zatem kasa fiskalna jest konieczna i co na jej temat warto wiedzieć?

Kasa fiskalna – Nie każdy ma obowiązek

Z różnych przyczyn mogą nastąpić zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jedną z nich jest nieprzekroczenie określonego limitu obrotów płynących ze sprzedaży towar lub usług. Rocznie wynosi on 20 tys. zł. Kasy fiskalne nie obowiązują również przedsiębiorców, którzy prowadzą własny biznes niewchodzący w zakres sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które znajdują się na liście czynności uniemożliwiających skorzystanie z ustawowego zwolnienia. Na kasie fiskalnej nie trzeba ewidencjonować m. in. dostaw towarów w systemie wysyłkowym. Tego obowiązku nie ma również świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli w przekazaniu całości zapłaty za wykonaną czynność świadczącemu usługę pośredniczy poczta, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.

O kasy fiskalne nie muszą martwić się też firmy świadczące m. in. usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług dotyczących przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie, usługi finansowe i ubezpieczeniowe i usługi telekomunikacyjne.

Sprawdź, czy potrzebujesz

O tym, czy trzeba inwestować w kasę fiskalną i jakie podatki trzeba będzie płacić z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, warto pomyśleć jeszcze na etapie jej zakładania. Jeśli np. sprzedaż towarów lub usług świadczona jest wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej, będzie ona zbędnym wydatkiem. Podobnie jest w przypadku, gdy planujesz otworzyć warsztat samochodowy, w którym sprzedawanym towarem będą części montowane przez mechaników w samochodzie. W takim przypadku będzie bowiem świadczona usługa, a nie sprzedaż towaru.

Ulga za zakup kasy fiskalnej

Kupując kasę fiskalną przedsiębiorca może liczyć na ulgę podatkową płynącą z tego tytułu. Otrzymanie jej możliwe jest po złożeniu do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Ważne jest, by zrobić to przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot należnego podatku. Potrzebny będzie też dowód zapłaty całej należności za taką kasę.

Ulgę przedsiębiorca odlicza od podatku samodzielnie, a robi się to w odpowiedniej deklaracji. Tego odliczenia należy dokonać w dokumencie dotyczącym okresu rozliczeniowego, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za następujące po nim. Nie zawsze jednak zwrot będzie równy całości wydatków związanych z zakupem. Trzeba pamiętać, że kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od różnicy między kwotą podatku należnego, a kwotą naliczonego podatku.

Pokarz więcej

Redakcja

Redakcja serwisu drakka.pl to zespół kilku pełnych pasji i zaangażowania osób, które pragną tworzyć i redagować pomocne dla wielu artykuły poradnikowe. Dostępne w portalu treści mają charakter inspiracyjny i pomocniczy, pozwalający lepiej rozwiązywać problemy dnia codziennego. Odpowiadają one potrzebom i zainteresowaniom szerokiej grupy czytelników, niezależnie od wieku i płci.

Artykuły powiązane

Back to top button