Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z powyższym mamy obowiązek informowania o przetwarzaniu pozyskiwanych przez nas danych oraz zasadach, na jakich odbywa się ono w ramach działania naszego serwisu. W szczególności niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaj pozyskiwanych danych, ich administratora, sposobów wykorzystania oraz wskazanie odpowiednich podstaw prawnych.

Jakie dane obejmuje polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które są zbierane podczas korzystania przez Państwa z naszych usług, w szczególności stron internetowych serwisu drakka.pl i odpowiednich funkcjonalności, udostępnianych przez ten serwis. Gromadzone przez niniejszy serwis internetowy dane osobowe są objęte odpowiednią ochroną danych osobowych, a w szczególności nie są i nie będą nikomu odsprzedawane czy udostępniane. W czasie korzystania z serwisu drakka.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych ze swoich danych osobowych poprzez odpowiedni formularz, lub też w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorami wszystkich danych pozyskiwanych w ramach serwisu internetowego drakka.pl jest firma EcoCom Sebastian Radziusz, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 73/119, 80-308 w Gdańsku.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

  • dopasowania treści stron i ich tematyki, w szczególności dla potrzeb doboru materiałów do zainteresowań czytelników oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewniania większego bezpieczeństwa usług, a także w celu wykrywania działania nielegalnego, m.in. botów, oszustw czy innych nadużyć,
  • wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresowań czytelników serwisu,
  • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalenie oferowanych usług i stałego kontrolowania ich przydatności.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe czytelników serwisu możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania. W ostatnim przypadku możliwe jest to jedynie w przypadku wystąpienia przez uprawniony organ z odpowiednim żądaniem, opartym o stosowną podstawę prawną. Na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Prowadzona w naszym serwisie polityka prywatności daje każdemu użytkownikowi prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mozliwe jest także wycofanie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenie odpowiedniego sprzeciwu oraz skorzystanie z innych należnych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Administrator danych zobowiązany jest do zapewniania ich bezpieczeństwa. Może również  dokonywać pomiarów statystycznych i marketingu własnego w uzasadnionym interesie własnym. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, również realizowanych przez podmioty trzecie, odbywa się się na podstawie dobrowolnej zgody.

Close